Coronaproof stemmen

Datum

9 december 2020

Komende maanden zullen gemeentes zich klaar moeten maken voor een bijzondere stembusgang. Naar alle waarschijnlijkheid zullen coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, met alleen de vraag hoe streng ze op dat moment zullen zijn. Een flinke uitdaging voor het College van Burgemeester en Wethouders om dit ordentelijk en volgens geldende richtlijnen te laten verlopen.

In een normale situatie kan een gemeente terugvallen op draaiboeken die al jarenlang fijn geslepen zijn; voor elke gemeente specifiek. Voor de komende verkiezingen zal het een project van formaat zijn om dit in goede banen te laten verlopen. Een greep uit een aantal dilemma’s waar de gemeentes voor staan:

  • Hoe waarborgen we de 1,5 meter bij het tellen van de stemmen?
  • Welke andere maatregelen dan de afstand van de 1.5 meter zijn nodig in de
    stemlokalen?
  • Hoe wordt ervoor gezorgd dat het op het stembureau allemaal goed verloopt?
  • Zijn de tot nu toe gebruikte gebouwen wel te gebruiken tijdens de komende verkiezingen?
  • Is het wel verstandig als kiezers dezelfde rode potloden te gebruiken?

En ongetwijfeld nog andere zaken waar we nog niet over nagedacht hebben en die met tijdsdruk geregeld moeten worden.

Onze supporters zijn in staat uw organisatie of de projectleider te ondersteunen om dit verkiezingsproject in goede banen te leiden. Ze bewaken tijdspad, creëren overzicht en stellen voortgangsrapportages op. Een mooi rustpunt in een ongetwijfeld hectisch project met grote externe belangstelling. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact met ons op!