Datagedreven werken binnen de publieke sector

Van organisaties binnen de publieke sector wordt steeds vaker verwacht dat zij datagedreven werken. Voor verbetering van kwaliteit en efficiency, maar ook in het kader van wetgeving zoals de Wet Digitale Overheid (2019) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur die in 2021 in werking treedt.

Maar hoe transformeer je data uit eigen en openbare databases en gegevens van belangrijke lokale en nationale partners tot waardevolle informatie? Deze soms enorme brok aan data moet worden verwerkt en verrijkt om zodoende monitoring, analyse, planning en beleid te voeden en te verbeteren. Onze data-ondersteuners spelen een rol in het verwerken en analyseren van deze data. Samen met de opdrachtgever schrijven ze beleid en brengen advies uit aan het college en de gemeenteraad. Dit alles in nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers, de informatie-, programma- of projectmanagers.

Onze medewerkers zijn vraagbaak binnen de afdeling voor praktische zaken rondom data-analyse en geven ondersteuning aan beleidsadviseurs, individueel of groepsgewijs via workshops. Hierdoor kunnen de verschillende disciplines zelf met data aan de slag kan. Dat verhoogt onderlinge afstemming en inzicht tussen verschillende afdelingen met als resultaat een betere dienstverlening richting burgers tegen lagere kosten.

Bel ons voor een afspraak om te ontdekken wat onze data-ondersteuners voor u kunnen betekenen.

Neem contact met ons op!