‘De PMO-training heeft haar nog meer doen groeien in haar rol.’

‘De PMO-training heeft haar nog meer doen groeien in haar rol.’

 

Sinds juni 2017 is Rowan van der Stelt een van onze secretaresses. Rowan is gedetacheerd als projectmedewerker bij de afdeling Ambtelijke Huisvesting van de gemeente Leiden. In die rol is zij onder andere verantwoordelijk voor het bewaken van de planning, voorgang, acties en budgetten van (deel)projecten zoals de ambtelijke herhuisvesting en de restauratie van de raadzaal. Om meer te leren over de theorie van projectmanagement volgde Rowan de zaterdagtraining Project Management Office (PMO). Tim Sluiter, haar manager, vertelt hoe deze training Rowan nog verder heeft doen groeien in haar rol.

Spin in het web

Rowan is bij ons begonnen als projectondersteuner, maar eigenlijk doe je haar met die benaming tekort. Zij is veel meer dan dat. Rowan is echt de spin in het web van het hele project rondom de ambtelijke herhuisvesting. Ze is eerder de assistent-projectleider dan ambtelijk ondersteuner of projectondersteuner.

Megagroot project met talloze deelaspecten

Alle ambtenaren van de gemeente Leiden, inclusief het bestuur, het college, de raad, iedereen wordt geherhuisvest. De ambtenaren en de publieke dienstverlening gaan allemaal naar een nieuw kantoor. Daar worden ook tijdelijk alle mensen uit het stadhuis ondergebracht zodat we het stadhuis kunnen renoveren. Als dat eenmaal klaar is gaat het bestuur en nog een aantal collega’s weer terug naar het stadhuis. Een grote, complexe huisvestingsopgave. Zie het als een megagroot project met honderden deelaspecten. Haar verantwoordelijkheden en werkzaamheden en de projectorganisatie waarin ze werkt, waren directe aanleiding voor haar om de PMO-training te willen doen.

Groot fan

Ik was sowieso al groot fan van Rowan. Wat ze doet, doet ze gewoon heel goed. Ze is precies, ze stuurt het proces, ze zorgt dat alles strak geregeld is en gestructureerd verloopt. De training heeft haar zeker nog meer doen groeien in haar rol. Ze weet nu nog beter hoe een project in elkaar zit. En, heel belangrijk, ze houdt mij ook scherp. Ik kan nog weleens enige nonchalance over me hebben, dat hoort nu eenmaal bij mij, maar als het té wordt, is Rowan daar om me bij de les te houden. Het is voor mij echt heel fijn om zo iemand in mijn team te hebben.

Niemand is onmisbaar. Of toch misschien een beetje?

Deze training is heel zinnig geweest. Ik zou Rowan morgen durven inzetten bij projecten van collega’s. Met de skills die ze al had en dan nu de extra theoretische kennis die ze heeft opgedaan, regelt ze dat gewoon. Het zat er bij haar al wel in, maar doordat ze nu ook de theorie achter projectmanagement heeft geleerd, kan ze dat nog gestructureerder inzetten. Er wordt altijd gezegd dat niemand onmisbaar is. Maar als Rowan morgen uit zou vallen, hebben we serieus een probleem. Ze is echt het geweten van ons project.

Resultaatgericht, analytisch en niet bang kritisch te zijn

Mede dankzij de PMO-training is Rowan nog resultaatgerichter; ze zorgt ervoor dat zo goed mogelijke resultaten behaalt en dat dat ook nog eens zo efficiënt mogelijk gebeurt. Door zowel het overzicht te behouden als de losse onderdelen te zien, helpt ze onze processen te optimaliseren en te standaardiseren. Rowan kan ook kritisch zijn, maar op een positieve, opbouwende manier. Zo heeft ze een jaar lang erop gehamerd waar de integrale planning bleef. Die is er nu. Dat geeft houvast. En als ik, met mijn nogal directe aard, weer eens te kort door de bocht tegen een collega ben geweest tijdens een bijeenkomst, dan schroomt ze niet mij daar even op aan te spreken. Alles met een lach, dat wel, want we hebben vooral heel veel lol in ons team.

Waardevol als je een stapje verder wilt

Rowan is ambitieus en hoogopgeleid, ze wilde duidelijk meer kennis van projectmanagement. Heb je als secretaresse of ondersteuner het gevoel: hé, ik wil meer en ik kan meer’, dan zou ik zeker deze training aanraden. Het lijkt me heel waardevol voor mensen die een stapje verder willen.

Meer weten?

Ben je op zoek naar een secretaresse? Wij helpen je graag aan kwalitatieve secretariële ondersteuning op detacheringsbasis. Neem gerust contact met ons op!

Call Now Button